Provozní řád

 

Požadujeme pouze slušné, ohleduplné a bezkonfliktní chování v souladu s etickými zásadami.

Při závažném nedodržení pravidel může být váš pobyt předčasně ukončen, případně by vaší žádosti o další ubytování nebylo vyhověno.

V celé budově se nekouří.  Do objektu  je také zakázáno vodit zvířata.

Ubytovaní musí do 10 hodin uklidit a předat objekt, od 15 hodin je možný příjezd další skupiny. Jiný postup musí být domluvený se správcem apartmánu.

Každý zodpovídá za svou bezpečnost a rodiče za bezpečnost svých dětí a za případný nepořádek či škody. Zničení věcí neprodleně hlaste správci.

Dbejte na to, aby byl dům stále uzamčený a nenechávejte klíče v zámku. 

Dodržujte noční klid od 22.00 do 7.00 hodin. Buďte maximálně ohleduplní a neobtěžujte okolní obyvatele nadměrným hlukem, zvláště v nočních hodinách.

Své připomínky a podněty prosím sdělte nám osobně nebo mailovou cestou. Věřím, že se vám bude u nás líbit.